წესები და პირობები

წესები და პირობები

აკრძალული ნივთები

ყურადღება❗❗❗ ყურადღება❗❗

უმორჩილესად გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  აკრძალულია სითხე, ფხვნილი, პარფიუმერია, კოსმეტოლოგიაში გამოსაყენებელი ინვენტარი,მცენარეები,ელემენტი და მისი შემცველი ნივთები,თუნდაც ისეთი ელექტრონიკა რომელიც მუშაობს ელემენტზე მაგრამ არ მოყვება ელემენტი, ასევე ბასრი სახის ნივთები (დანა, ხმალი ა.შ.) თუკი აღნიშნული ნივთები  რეისზე, CHINA2ME- იხსნის პასუხისმგებლობას მისი არ ჩამოსვლის შემთხვევაში.

 

 

1)  ჩაინა2მი-ს ვალდებულება

ა) „ჩაინა2მი“ ვალდებულია გონივრულ ვადაში მოახდინოს მისი ჩინეთის საწყობში მისული ამანათის ტრანსპორტირება თბილისამდე, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა  ჩინეთში ჩვენი საწყობიდან გამოგზავნიდან  20-27 დღე 

ბ)“ჩაინა2მი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს კლიენტს საწყობში მისული და შემდგომ დაკარგული ამანათის საფასური (ინვოისზე და შესაბამისი დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით) გარდა მე-2-ე პუნქტში ნახსენები პირობებისა

გ) თუ არ მოხდება ამანათის გატანა ჩამოსვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში თქვენი ამანათი გადაეცემა სახელმწიფოს შემდგომი განკარგვის მიზნით

2)  „ჩინა2მი“ პასუხისმგებლობას იხსნის

ა) ფორსმაჟორული სიტუაციების გამო(სტიქიური უბედურებების , კატასტროფების , საომარი მოქმედებიბის და ა.შ) ტრანსპორტირების დაგვიანებაზე ან ამანათის დაკარგვაზე

ბ)ამანათზე რომელშიც არის შემდეგი პროდუქტები მათ ტრანსპორტირებაზე:

ნარკოტიკული ნივთიერება ან ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარე

მედიკამენტები

მოქმედი კუპიურა ან მონეტა 

ფასიანი ქაღალდები

ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები

ელემენტები და მათი შემცველი ამანათები

სითხეები და მათი შემცველი ამანათები

მცენარეები

დანები

კოსმეტიკა (ლაკი, ჩრდილენი, მაზები , მალამოები და ა.შ

3) კლიენტი ვალდებულია

ა) დროულად (48 საათის განმავლობაში) დაადეკლარიროს მისი ამანათი „ჩაინა2მი“-ს საიტზე.

ბ) თუ ამანათს არ ეკუთნის განბაჟებას (მისი ღირებულება არ ცდება 300 ლარს ან არ აქვს კომერციული დანიშნულება) მაგრამ კლიენტს მაინც სურს მისი განბაჟება, დეკლარაციის შევსების დროს მონიშნეთ ღილაკი "მსურს განბაჟება"

გ)ამანათის განბაჟების შემთხვევაში 30 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაიხადოს ბაჟი (საბაჟო დეკლარაციის დამზადება უფასოა)

 

4) მოცულობითი წონა

თუ მოცულობითი წონა მეტია რეალურ წონაზე , მაშინ ამანათი ითვლება მოცულობითი წონით

მოცულობითი წონის დათვლა ხდება შემდეგ ნაირად

ამანათის სიგრძე , სიმაღლე და სიგანე მრავლდება ერთმანეთზე (ზომები უნდა იყოს სანტიმეტრებში) და იყოფა 6000-ზე

მაგალითად ზომებია 50სმ X40სმX60სმ,   

 50*40*60=120000  და ეს იყოფა 6000-ზე

120000/6000=20კგ

 
 
რა შემთხვევაში ექვემდებარება გზავნილი განბაჟებას
 
1️⃣თუ მისი ღირებულება არის 300 ლარი ან აღემატება 300ლარს❗️
 
📌თუკი თქვენ ერთ რეისზე გაქვთ რამოდენიმე ამანათი ,რომელთა ღირებულება ცალ-ცალკე არ ცდება 300 ლარს, მაგრამ მათი ჯამური ღირებულება არის 300 ლარი ან მეტი ყველა ამანათი დაექვემდებარება განბაჟებას.
 
2️⃣ერთი ამანათის წონა არის 30 კგ და მეტი თუნდაც 300 ლარზე ნაკლები იყოს მისი ღირებულება, ასევე დაექვემდებარება განბაჟებას❗️
 
3️⃣ზოგიერთ შემთხვევაში ,თუნდაც ამანათის ღირებულება იყოს 300 ლარზე ნაკლები და ერთ ამანათში დევს 3-ზე მეტი ერთგვარი ნივთი (მაგ.: 4 ფეხსაცმელი, ოთხივე შავი და ოთხივე 40 ზომა) მებაჟეს შეუძლია მიიჩნიოს ეს გზავნილი კომერციული და არა პირადი დანიშნულებისთვის და დაუქვემდებაროს განბაჟებას.
⚠️აღნიშნული დაბეგვრის მეთოდი არ ეხება იურიდიულ პირებს, რადგან იურიდიული პირები კომერციული საქმიანობის გამო ისედაც იბეგრებიან❗️
 
4️⃣თუ თქვენ ერთ რეისზე გაქვთ 300 ლარის და მეტის ღირებულების ამანათი,ასევე 30კგ ან მეტი წონის ამანათი და იგივე რეისზე გექნებათ სხვა ამანათი/ები თუნდაც 1 ლარის ღირებულების ისიც ავტომატურად დაექვემდებარება განბაჟებას❗️
 
🗂📍აგრეთვე, გზავნილი განბაჟებას ექვემდებარება მებაჟის გადაწყვეტილების მიხედვით,შემდეგი ნიშნებით:
 
🔴 როდესაც თქვენ აწარმოებთ ამანათების ონლაინ გამოწერას იქნება ეს კონკრეტულად ერთი საფოსტო გადამზიდისგან თუ რამოდენიმე საფოსტო გადამზიდისგან ერთად ან დროის სხვადასხვა მონაკვეთში, თქვენს მიერ გამოწერილი ამანათები თქვენს სახელზე ისახება შესამოსავლების სამსახურის ბაზაში და დგება თქვენი გამოწერების ისტორია (მაგ.: რა რაოდენობის ამანათი გამოწერეთ ბოლო ერთ თვეში ან წელში) რაზეც წვდომა აქვს მებაჟეს👮‍♀️
 
თუკი ერთ რომელიმე რეისზე თქვენ გექნებათ გარკვეული რაოდენობის ამანათი (მაგ.: 10,20,30) შესაძლოა მებაჟე დაინტერესდეს ასევე თქვენი გამოწერების ისტორიით თუ რა სიხშირით იწერთ ამანათებს, რის საფუძველზეც მებაჟეს შეუძლია მიიჩნიოს თქვენს მიერ გამოწერილი ამანათები კომერციულად და დაუქვემდებაროს განბაჟებას❗️
 
🤔როგორ მოვიქცე თუ ჩემი ამანათები არ არის კომერციული,მაგრამ მებაჟემ ის კომერციულად მიიჩნია და დაუქვემდებარა განბაჟებას❓
 
⚠️უნდა წარადგინოთ შესყიდვის ინვოისები📄, სადაც ნივთის რაოდენობით და მონაცემებით შეძლებთ დაამტკიცოთ ,რომ ნივთი არის პირადი მოხმარების(მაგ.: ერთნაირი ზომის სხვადასხვა ტიპის პიჯაკები, ფეხსაცმელი ან შარვალი რაზეც დაადასტურებთ რომ აღნიშნული ზომის ტანისამოსი თქვენი პირადი გამოყენებისთვისაა).

 

 

032 2 197 888

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის N107 / ქ.თბილისი, გლდანი 1-ელი მკრ. 23ბ. კრპ. / ქ.თბილისი, ისანი, ნავთლუღის N3 (მეტრო ისანთან)

china2me.ge@gmail.com