წესები და პირობები

წესები და პირობები

აკრძალული ნივთები

ყურადღება❗❗❗ ყურადღება❗❗

უმორჩილესად გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  აკრძალულია სითხე, ფხვნილი, პარფიუმერია, კოსმეტოლოგიაში გამოსაყენებელი ინვენტარი,მცენარეები,ელემენტი და მისი შემცველი ნივთები,თუნდაც ისეთი ელექტრონიკა რომელიც მუშაობს ელემენტზე მაგრამ არ მოყვება ელემენტი, ასევე ბასრი სახის ნივთები (დანა, ხმალი ა.შ.) თუკი აღნიშნული ნივთები  რეისზე, CHINA2ME- იხსნის პასუხისმგებლობას მისი არ ჩამოსვლის შემთხვევაში.

 

 

1)  ჩაინა2მი-ს ვალდებულება

ა) „ჩაინა2მი“ ვალდებულია გონივრულ ვადაში მოახდინოს მისი ჩინეთის საწყობში მისული ამანათის ტრანსპორტირება თბილისამდე, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა  ჩინეთში ჩვენი საწყობიდან გამოგზავნიდან  20-27 დღე 

ბ)“ჩაინა2მი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს კლიენტს საწყობში მისული და შემდგომ დაკარგული ამანათის საფასური (ინვოისზე და შესაბამისი დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით) გარდა მე-2-ე პუნქტში ნახსენები პირობებისა

გ) თუ არ მოხდება ამანათის გატანა ჩამოსვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში თქვენი ამანათი გადაეცემა სახელმწიფოს შემდგომი განკარგვის მიზნით

2)  „ჩინა2მი“ პასუხისმგებლობას იხსნის

ა) ფორსმაჟორული სიტუაციების გამო(სტიქიური უბედურებების , კატასტროფების , საომარი მოქმედებიბის და ა.შ) ტრანსპორტირების დაგვიანებაზე ან ამანათის დაკარგვაზე

ბ)ამანათზე რომელშიც არის შემდეგი პროდუქტები მათ ტრანსპორტირებაზე:

ნარკოტიკული ნივთიერება ან ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარე

მედიკამენტები

მოქმედი კუპიურა ან მონეტა 

ფასიანი ქაღალდები

ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები

ელემენტები და მათი შემცველი ამანათები

სითხეები და მათი შემცველი ამანათები

მცენარეები

დანები

კოსმეტიკა (ლაკი, ჩრდილენი, მაზები , მალამოები და ა.შ

3) კლიენტი ვალდებულია

ა) დროულად (48 საათის განმავლობაში) დაადეკლარიროს მისი ამანათი „ჩაინა2მი“-ს საიტზე.

ბ) თუ ამანათს არ ეკუთნის განბაჟებას (მისი ღირებულება არ ცდება 300 ლარს ან არ აქვს კომერციული დანიშნულება) მაგრამ კლიენტს მაინც სურს მისი განბაჟება, დეკლარაციის შევსების დროს მონიშნეთ ღილაკი "მსურს განბაჟება"

გ)ამანათის განბაჟების შემთხვევაში 30 კალენდარული დღის განმავლობაში გადაიხადოს ბაჟი (საბაჟო დეკლარაციის დამზადება უფასოა)

 

 

032 2 197 888

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 107 / გლდანის ფილიალი 1 მკრ. 23ბ. კრპ.

info@china2me.ge