ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს "ჩაინათუმი" საფოსტო კომპანია

ანხორციელებს ტვირთების ტრანსპორტირებას სახმელეთო და საჰაერო გზით

ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა  ჩინეთში ჩვენი საწყობიდან გამოგზავნიდან  20-27 დღე 

032 2 197 888

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 107

info@china2me.ge