ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს "ჩაინათუმი" საფოსტო კომპანია

ანხორციელებს ტვირთების ტრანსპორტირებას სახმელეთო და საჰაერო გზით

სახმელეთო ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა 1-1.5 თვემდე

საჰაერო ტრანსპორტირება 10-12 დღე

032 2 197 888

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 107

info@china2me.ge